18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Νέα & Ανακοινώσεις | 28 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Κρανίδι, 27-02-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,

Σχετικά με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ενημέρωση Πελοποννήσου» της 23-02-18 και την αναδημοσίευσή του στο ιστολόγιο «villadidimo.brodimas.gr» την 26-02-18 με ερώτημα για τον υπεύθυνο χλωρίωσης (απολύμανσης) του νερού των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., σας ενημερώνουμε ότι έχει ληφθεί η υπ’ αριθμ. 19/2018 (ΑΔΑ:ΩΙ9ΩΟΡ3Θ-Φ4Ω) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. «Ορισμός Υπευθύνων Απολύμανσης Νερού Ύδρευσης για το έτος 2018», όπως γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Η απόφαση αυτή βάση της Υ.Μ. 5673/4.12.57 (Φ.Ε.Κ. 5/Β/1958) έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας.

Η απόφαση αυτή ορίζει τρεις (3) υπαλλήλους για κάθε μία εκ των τριών (3) ζωνών ελέγχου του Δήμου Ερμιονίδας (2 της Δ.Ε. Κρανιδίου και 1 της Δ.Ε. Ερμιόνης) και αναλυτικά τις αρμοδιότητές τους με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Μ. 5673/4.12.57. Για την πιστοποίηση του ελέγχου τηρείται ημερήσιο πρόγραμμα Παρακολούθησης Υπολειμματικού Χλωρίου με σκοπό τη διατήρηση της συγκέντρωσης του έως 0,2 mg/l, όπως ορίζεται στην Υ.Μ. 5673/4.12.57 και στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Γ1δ/ Γ.Π. 37193/19-6-17.

Αναδεικνύεται λοιπόν ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει πράξει όλα τα απαραίτητα σχετικά με το θέμα αυτό, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί όλα όσα προβλέπονται στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Παρακαλούμε λοιπόν τα έντυπα, τις εφημερίδες και τα ιστολόγια πριν αναρτήσουν οποιοδήποτε ερώτημα ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παροχή νερού της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., κατ” αρχάς να ενημερώνονται εγγράφως μετά από ερώτημα προς τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους παραπάνω αναφερόμενους να ενημερώσουν άμεσα τους αναγνώστες τους για την παρούσα απάντηση προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

Δημοσιεύσεις ή αναρτήσεις με γενικόλογα ερωτήματα ή αυθαίρετες διαπιστώσεις που πραγματοποιούνται χωρίς την παραπάνω διαδικασία, είναι δυνατό να προκαλέσουν αμφιβολίες ή φόβο στους καταναλωτές για την ποιότητα του νερού, βλάβη στην αξιοπιστία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και θα θεωρηθούν σκόπιμες να βλάψουν την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της. Επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου δικαιώματός μας μετά από κάθε άλλη μελλοντική παρόμοια ενέργεια.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Ιωάννης Πάλλης

Το URL της ανακοίνωσης είναι: Απολύμανση νερού δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Με τιμή,

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας

Ιωάννης Πάλλης

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Άγ. Παντελεήμονας – Μπαρδούνια

21300 Κρανίδι

Τηλ. 27540.22945

Fax: 27540.23391

E-mail: dkranid@otenet.gr