23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 25 Απριλίου 2017
Ανακοίνωση πρός όλους τους κατόχους βυτίων ή ιδιωτικών δικτύων διανομής νερού

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΠΑΣΙΑΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27543-60002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΒΥΤΙΩΝ) ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 140424/2017 (ΦΕΚ 814 Β΄/14.03.2017) περί τροποποίησης της υπ” αριθμ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878 Β΄/2014).

πλήρη φάκελο με στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ύδατος, όπως στοιχεία υδροληψίας, μέση ετήσια ποσότητα χρήσης, στοιχεία μέσων μεταφοράς, εξατομικευμένα στοιχεία χρηστών, κ.λπ.. Στη συνέχεια, θα εκδοθεί άδεια χρήσης νερού στο όνομα του Δήμου, που θα περιλαμβάνει τις ανάγκες όλων των χρηστών που εξυπηρετούνται από βυτία ή ιδιωτικά δίκτυα.

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά, προβλέπεται ιδιαίτερα υψηλό πρόστιμο (1.000-3.000 ευρώ). Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και για όσους κατόχους βυτίου διαπιστωθεί ότι μεταφέρουν νερό σε μη αδειοδοτημένο χρήστη.

Σε περίπτωση υποτροπής για τις ανωτέρω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των επιβαλλομένων προστίμων διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

Κρανίδι, 24.04.2017

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

Β. Πασιαλής