01 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 02/12/2023 ΈΩΣ 08/12/2023
Νέα & Ανακοινώσεις | 16 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση υπ” αρ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ” αρ. ΣΟΧ 2/2018

για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ειδικότητα: ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ειδικότητας Α΄ και Στ΄)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A920%CE%A9%CE%A1%CE%A1-1%CE%9A%CE%9B