25 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Η βία κατά των γυναικών συνιστά επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Νέα & Ανακοινώσεις | 09 Αυγούστου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 10.8.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 16.8.2021 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΩΝΝΣΩΡΡ-Η6Χ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ