20 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη ΔΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024
Νέα & Ανακοινώσεις | 28 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2023-2024 (ΑΔΑ : Ψ759ΩΡΡ-ΤΤ2)

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/7/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/8/2023
 
Ψ759ΩΡΡ-ΤΤ2- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (1)