21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Νέα & Ανακοινώσεις | 05 Απριλίου 2022
Ανακοίνωση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

Κρανίδι, 05.04.2022

Ανακοίνωση

Σε απάντηση των δημοσιευμάτων σχετικά με τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30.03.2022, και το 7ο θέμα συζήτησης, περί της καθιέρωσης εξαήμερης εργασίας για το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας, πληροφορούμε τους δημότες, ότι η καθιέρωση της εξαήμερης εργασίας 

– ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 25/2021 (ΑΔΑ: 608ΓΩΡΡ-Υ7Γ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας.

– εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 66891/26.04.2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

– δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. φύλλου 1908/Β’/13.05.2021.

Άρα, η διαδικασία αυτή καθορίζεται από την σχετική νομοθεσία περί Δήμων.

Ως Πρόεδρος του Δ.Σ., είμαι υποχρεωμένη να τηρώ απαρέγκλιτα τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ψηφίσθηκε την 31.10.2014 Απόφαση 270/2014 ΑΔΑ: 6ΩΠΗΩΡΡ-ΒΒΥ. Σε κανένα άρθρο του ανωτέρω Κανονισμού δεν προβλέπεται να λαμβάνουν τον λόγο οι δημότες για θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Πλην όμως, είθισται όταν συζητείται προσωπικό αίτημα δημότη, να του δίνεται η δυνατότητα να το αναπτύξει με χρόνο ομιλίας ένα (1) λεπτό.  

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

Ελένη Γκαμίλη – Σιάνα