16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Νέα & Ανακοινώσεις | 08 Ιουνίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» – Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας

6ΨΠΕΟΛΤΞ-0ΚΓ (1) (1)

ENTYΠO ΥΠ. ΔΗΛ. (3) (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (2) (1)

Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας (1) (1)