18 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του Ειρηνοδικείου “Μάσσητος” Κρανιδίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 28 Ιουλίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023 (ΑΔΑ : ΨΩΑΟΩΡΡ-5Η0) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/7/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/8/2022

ΨΩΑΟΩΡΡ-5Η0- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ