08 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 8η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ανανέωση αδειών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων

alieis0001