14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Δελτία Τύπου | 06 Ιουνίου 2022
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Κρανίδι, 06.06.2022

Δελτίο Τύπου

Μια σημαντική πρόταση  για τον Δήμο Ερμιονίδας, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με σκοπό την ανάπλαση του πάρκου που βρίσκεται στην περιοχή της παλαιάς πυροσβεστικής στο Κρανίδι.

Ο Δήμος Ερμιονίδας, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10-03-22 προχώρησε στην έγκριση της υπ’ αριθ.: 012/2022 τεχνικής έκθεσης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ», με την οποία προβλέπεται η δημιουργία ενός πολυθεματικού και πολυχρηστικού χώρου βορειοανατολικά της Κοινότητας Κρανιδίου.

Στόχος της πράξης αυτής είναι η τοποθέτηση νέου και σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικής χαράς διεθνών ευρωπαϊκών προτύπων για την ασφαλή χρήση τους από παιδιά, οργάνων γυμναστικής για την άθληση των πολιτών, φωτιστικών σωμάτων, αρδευτικών υλικών, περιφράξεων καθώς επίσης και φυτικό υλικό  που θα αναβαθμίσει το πάρκο της περιοχής. Ο χώρος καθώς και η παιδική χαρά, έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την  προσβασιμότητα και την χρηστικότητα και για ‘Aτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).

Ο Δήμος Ερμιονίδας  στις 31.05.2022, υπέβαλε την προαναφερόμενη πρόταση στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου. Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 214.263,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ενώ η αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται  στο  ποσό  των  170.984,00€ και το υπολειπόμενο ποσό ήτοι 43.279,20€, θα καλυφθεί  από  ίδιους  πόρους  του  Δήμου, ύστερα και από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5360/23-07-2021 Β’ Πρόσκληση (Α.Δ.Α: ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) στον άξονα προτεραιότητας: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Γραφείο Δημάρχου