25 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση- Αναδρομική Έκθεση ζωγραφικής Ανθούλας Λαζαρίδου – Δουρούκου στην Ερμιόνη
Νέα & Ανακοινώσεις | 31 Ιανουαρίου 2024
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ , ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 100 , ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ( Αρ. πρωτ. Ανακοινωσης 939/25.07.2023)

ΨΘΑ4ΩΡΡ-ΣΘΗ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΨΛ5ΖΩΡΡ-ΩΙΝ- ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ρ67ΠΩΡΡ-ΞΧΕ- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

6ΥΩΓΩΡΡ-ΙΦ8- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ