18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Νέα & Ανακοινώσεις | 06 Δεκεμβρίου 2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10408/17.11.2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών , η οποία ξεκινάει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους . Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : protokolo.ermionida@gmail.com

6Ε0ΧΩΡΡ-ΟΥ9- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΔΕ

ΨΒΙΧΩΡΡ-ΜΟΡ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΔΕ