21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Νέα & Ανακοινώσεις | 15 Απριλίου 2024
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ , ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Ψ624ΩΡΡ-ΓΙ1- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

9ΓΖΡΩΡΡ-ΖΤΤ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ 103

9ΒΒΣΩΡΡ-Α6Μ- ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 103

ΨΨΣΧΩΡΡ-ΨΨΥ- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ 103

9ΘΜ6ΩΡΡ-ΑΚΦ- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 103

9ΝΗ8ΩΡΡ-Ι18- ΕΠΙΛΟΓΗΣ 102

ΡΨΤΒΩΡΡ-ΩΝΙ- ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102

6Λ35ΩΡΡ-364- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ 102

9ΦΗΨΩΡΡ-ΜΞΟ- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 102