29 Σεπτεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέα & Ανακοινώσεις | 08 Νοεμβρίου 2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΡΠ64ΩΡΡ-Ρ13- ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΨΦΚΙΩΡΡ-19Θ- ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Ψ6Γ7ΩΡΡ-38Ε- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ