06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Νέα & Ανακοινώσεις | 27 Ιουλίου 2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 2/2022 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

9ΠΑΟΟΛΤΞ-0Ψ4

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ONOMASTIKH 102

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 101

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 102.....

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 102

ονομαστικη...,.....