30 Νοεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 10η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 23 Αυγούστου 2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ /ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΨΒΨΕΩΡΡ-Κ4Θ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ