22 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Η επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης στον Δήμο Ερμιονίδας
Δελτία Τύπου | 11 Ιανουαρίου 2024
Αναθέσεις Μελετών και Δημοπρατήσεις Έργων στα λιμάνια του Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι, 11.01.2024

Δελτίο Τύπου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας ανέθεσε σε αναδόχους την εκπόνηση 13 συνολικά μελετών, οι οποίες αφορούν σημαντικά αναπτυξιακά έργα, που πρόκειται σύντομα να υλοποιηθούν στα λιμάνια του Δήμου Ερμιονίδας.

Το συνολικό κόστος των 13 μελετών ανέρχεται στα 184.116,38€ και η χρηματοδότησή τους γίνεται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”.

Οι μελέτες πρέπει να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν από τους αναδόχους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας τους επόμενους δύο έως έξι μήνες, ανάλογα με την κάθε σύμβαση που έχει υπογραφεί και η υλοποίηση των έργων θα χρηματοδοτηθεί είτε από ιδίους πόρους, είτε από Εθνικά και Περιφερειακά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Οι μελέτες που ανατέθηκαν καθώς και το κόστος κάθε μίας είναι οι παρακάτω:

 • Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων Αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας, κόστους 6.784,72€, η οποία αφορά τα λιμάνια Ερμιόνης, Κοιλάδας, Κόστας και Πορτοχελίου.
 • Τοπογραφικές Μελέτες Λιμένων Ερμιόνης, Κοιλάδας και Πορτοχελίου, κόστους 36.862,78€.
 • Μελέτη υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων Λιμένων Ερμιόνης, Κοιλάδας και Πορτοχελίου, κόστους 12.815,59€.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Κοιλάδας, κόστους 15.077,16€.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Πορτοχελίου, κόστους 14.323,30€.
 • Μελέτη Χωροθέτησης Θέσεων Ελλιμενισμού και Κατασκευής – Τοποθέτησης σημείων Πρόσδεσης (Ρεμέντζων) για την ασφαλή πρόσδεση σκαφών, κόστους 12.061,73€, η οποία αφορά τα λιμάνια Ερμιόνης, Κοιλάδας και Πορτοχελίου.
 • Μελέτη Επισκευής Υποσκαφών στον προσήνεμο Μώλο του Βόρειου Λιμένα Ερμιόνης, κόστους 13.066,87€.
 • Μελέτη Επισκευής Κρηπιδωμάτων Λιμενικής Εγκατάστασης Κόστας, κόστους 12.061,73€.
 • Μελέτη Επισκευής Κρηπιδωμάτων Λιμένα Κοιλάδας, κόστους 12.061,73€.
 • Ακτομηχανολογική Μελέτη Λιμένα Κοιλάδας, κόστους 9.046,30€€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” .Το έργο περιλαμβάνει έρευνα κατασκευής πλωτών και μη προβλητών βάση επιστημονικής προσέγγισης.
 • Ηλεκτρομηχανική Μελέτη Πυρόσβεσης λιμένων Ερμιόνης, Κοιλάδας και Πορτοχελίου κόστους 11.307,87€.
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Εγκατάστασης Πυργίσκων Αυτόματης Παροχής Νερού – Ρεύματος (Pillars), στο λιμάνι Πορτοχελίου, κόστους 3.769,29€.
 • Τεχνικός Σύμβουλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, για τον έλεγχο των παραδοτέων και των διαδικασιών, κόστους 24.873,31€.

 Επίσης, σήμερα στα λιμάνια της Ερμιόνης και της Κοιλάδας, βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης δύο πολύ σημαντικά έργα.

Συγκεκριμένα, στο λιμάνι της Ερμιόνης έχουμε στο στάδιο της δημοπράτησης το έργο της “Αποκατάστασης βλαβών ανωδομής και υποσκαφών στο νότιο λιμάνι (Μαντράκια), συμπεριλαμβανομένης προμηθείας προσκρουστήρων και κλείσιμο γλίστρας”, προϋπολογισμού 279.000,00€ και στο λιμάνι της Κοιλάδας έχουμε στο στάδιο της δημοπράτησης το έργο της “Επισκευής μόλων και συντήρησης – επέκτασης πεζοδρομίων λιμένα”, προϋπολογισμού 204.823,00€.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει επέκταση και φωτισμό του πεζοδρομίου έως το βόρειο άκρο της ιχθυόσκαλας (φανάρι), εγκατάσταση 72 ανοξείδωτων κρίκων – δεστρών σκαφών, αντικατάσταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου από είσοδο Κοιλάδας έως ύψος πάρκου Ηρώων και επισκευή όλων των υφιστάμενων σκαλών του λιμένα.

 

Μανώλης Φλωρής

Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Ακολουθούν οι πρώτες σελίδες των αναθέσεων των 13 μελετών με την σειρά που προαναφέρθηκαν: