27 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση_2η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου
Προκηρύξεις | 29 Νοεμβρίου 2023
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ”Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα 2024”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
«Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ (3)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΤΖ3ΩΡΡ-ΣΕ0

182 ΑΟΕ _ΡΒΗ2ΩΡΡ-Λ2Φ KATAΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ

ΕΕΕΣ