01 Ιουνίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:PORTO HELI Night Run 2023
Νέα & Ανακοινώσεις | 06 Δεκεμβρίου 2022
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2022-2023)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΤΦ7ΩΡΡ-ΕΘΑ

288 ΑΟΕ _978ΒΩΡΡ-ΨΙΙ

espd-request-2022