03 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Ο Δήμος Ερμιονίδας, δικαιούχος σε μια από τις 4 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις (ΟΧΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Νέα & Ανακοινώσεις | 19 Οκτωβρίου 2020
Απόφαση Δημάρχου Δήμου Ερμιονίδας σχετ. με ορισμό Αντιδημάρχων

9649 - Αντιδήμαρχοι - τροποποίηση - ΔΙΑΥΓΕΙΑ