18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Νέα & Ανακοινώσεις | 11 Ιουνίου 2024
Απόφαση Δημάρχου Ερμιονίδας περί της αναστολής λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ στον Δήμο Ερμιονίδας

5727- Αναστολή λειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας και του ΕΕΕΕΚ _69ΤΨΩΡΡ-ΡΣΨ