07 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:29η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Νέα & Ανακοινώσεις | 19 Οκτωβρίου 2020
Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Ερμιονίδας

9661 – ΩΤΞ3ΩΡΡ-ΛΓΣ