17 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας (3ο δίμηνο 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 16 Δεκεμβρίου 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 9232/29.11.2022 (ΑΔΑ : ΨΖΗΓΩΡΡ-ΡΧ6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΩΥΝΝΩΡΡ-ΣΕΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ

9Ο9ΠΩΡΡ-Ψ9Ψ- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΨΤΖΚΩΡΡ-2Χ1- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ