02 Φεβρουαρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 2η/2023 Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
Νέα & Ανακοινώσεις | 16 Δεκεμβρίου 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 9232/29.11.2022 (ΑΔΑ : ΨΖΗΓΩΡΡ-ΡΧ6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΩΥΝΝΩΡΡ-ΣΕΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ

9Ο9ΠΩΡΡ-Ψ9Ψ- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΨΤΖΚΩΡΡ-2Χ1- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ