04 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Κρανιδιώτη οπλαρχηγό Παπαρσένη Κρέστα
Νέα & Ανακοινώσεις | 16 Ιουνίου 2022
Απολογισμός Πεπραγμένων – Απορρίμματα

Η τοποθέτηση του Δημάρχου για τα Απορρίμματα κατά τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.