25 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Η βία κατά των γυναικών συνιστά επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Νέα & Ανακοινώσεις | 16 Ιουνίου 2022
Απολογισμός Πεπραγμένων – Απορρίμματα

Η τοποθέτηση του Δημάρχου για τα Απορρίμματα κατά τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.