22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Δελτία Τύπου | 03 Δεκεμβρίου 2021
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΙΕΤΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι, 03.12.2021

Δ  Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, στα δύο χρόνια λειτουργίας της νέας διοίκησης που προέκυψε από τις Δημοτικές εκλογές του Μάη του 2019 και ανάλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2019 πραγματοποίησε τα παρακάτω κυριότερα έργα, εργασίες και δράσεις:

ΓΕΝΙΚΑ

 • «ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»
 • «ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΑΣ»(ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΑΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ –ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ )»
 • «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ.Ε.» (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ).
 • «ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΑ:

     ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΠΕΑΛ) ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

24.489,84 € με ΦΠΑ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΠΕΑΛ) ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»

24.489,84 €  με ΦΠΑ

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΠΕΑΛ) ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

24.489,84 €  με ΦΠΑ

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

24.489,84 € με ΦΠΑ

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

24.489,84 €  με ΦΠΑ

«ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

12.400,00 € με Φ.Π.Α.

«ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ »

12.400,00 €  με Φ.Π.Α.

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ »

 12.400,00 €  με Φ.Π.Α.

« ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Λ.Τ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

24.467,18 € με Φ.Π.Α.

 • ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ α) ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ , β)ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και γ)ΑΡΧΗΓΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ» (Τετρασέλιδο τεκμηριωμένο έγγραφο με 12 λόγους για τους οποίους αιτήθηκα την αναβάθμιση ).
 • «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»
 • «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»
 • «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
 • -ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ- ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π.)–ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΩΝ,-ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ Κ.Λ.Π
 • ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ.
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Λ.Τ.Ε.(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
 • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»
 • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»
 • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 12 ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (inox- iroco)
 •  
 • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ » (Από θέση πρόσδεσης «ΦΛΑΙΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ » μέχρι «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ» και Συνέχεια ΔΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΛΙΜΕΝΑ).

 • «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ INOX ΚΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ» ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟΥ ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»
 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ»
 • «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ Χ.Ζ.»
 • «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Χ.Ζ.ΛΙΜΕΝΑ »
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ (IΝOX ) ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΚΟΣΤΑΣ.
 •  
 • «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ»
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 30 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»
 • «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ»
 • «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ “FATHER MURPHY”». Οι εν λόγω διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.
 • «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΚΟΣΤΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑΣ»
 • «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ» .

ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»(ΠΥΡΓΙΣΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-PILLAR)

 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 15 ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (ΙΝΟΧ- IROKO)ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ
 • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ»
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ»
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΙΝΟΧ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ΒΑΣΙΛΗΣ’ )»
 • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
 • «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ » (Ο διαγωνισμός απέβη άγονος. Είμαστε σε διαδικασία 2ης φάσης για ανάθεση)
 • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ»
 • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ,ΔΕΣΤΡΩΝ. ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 • «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»
 • «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ»
 • «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΥΤΩΝ ¨WE DIVE WE CLEAN¨ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ»

ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΡΙΦΩΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ »
 •  
 • «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ»
 • «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ»
 • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΟΡΤΩΝ »
 • «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΔΕΣΤΡΩΝ, ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ, ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ Κ.Λ.Π. ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ»
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ(13) ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΟΧ-ΙROKO) ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΟΧΤΩ (8) ΧΟΡΗΓΙΑ AVRAMAR ( ΣΕΛΟΝΤΑ)»
 • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»
 • «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΥΤΩΝ ¨WE DIVE WE CLEAN¨ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ» ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΒΥΘΟΥ»
 • «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”».
 • «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 2/11/2021 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ  “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”» (ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Λ.Τ.Ε. 8.680,00€)
 • «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ) ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ “ΝΕΤFLIX” ΣΥΜΒΑΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
 • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ “ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ”»

 

 • ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ :

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ»

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

Παράλληλα αυξήσαμε το ταμειακό υπόλοιπο περίπου κατά 200.000,00€, λόγω διαφανούς και χρηστής οικονομικής διαχείρισης, παρά το γεγονός ότι λόγω πανδημίας έγιναν πολύ μεγάλες εκπτώσεις στους χρήστες των χερσαίων ζωνών τα έτη 2020 και 2021.

Σκοπός της υπηρεσίας μας είναι τα διαθέσιμα χρήματα να ανταποδοθούν στους Δημότες, στους επισκέπτες και στους χρήστες των λιμένων μέσω έργων που είναι στο στάδιο της μελέτης ή του προγραμματισμού.

Τέλος σημαντικό είναι να σημειώσουμε τις δυσκολίες που απορρέουν μέχρι και σήμερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην λειτουργία των υπηρεσιών όλων των βαθμίδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΛΩΡΗΣ