07 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:29η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Νέα & Ανακοινώσεις | 14 Ιουνίου 2022
Απολογισμός Πεπραγμένων – Γηροκομείο Κρανιδίου

Η τοποθέτηση του Δημάρχου για το γηροκομείο Κρανιδίου κατά τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.