08 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 8η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νέα & Ανακοινώσεις | 14 Ιουνίου 2022
Απολογισμός Πεπραγμένων – Γηροκομείο Κρανιδίου

Η τοποθέτηση του Δημάρχου για το γηροκομείο Κρανιδίου κατά τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.