18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Δελτία Τύπου | 08 Ιουνίου 2017
Δελτίο τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                      

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Ερμιόνη, 08.06.2017                                 

                                                   

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 Αγαπητοί Συνδημότες

Στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας για τους χώρους αρμοδιότητάς μας , το Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας και εγώ προσωπικά έχω την υποχρέωση για ζητήματα που προκύπτουν, έγκυρα και έγκαιρα να σας γνωστοποιώ την αλήθεια και την κείμενη νομοθεσία.

1)      Σ’ ό,τι αφορά στη λειτουργία του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας, το Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας λειτουργούσε, λειτουργεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και προς το συμφέρον του τόπου.

2)      Δε διαχωρίζει πολίτες, ούτε λιμάνια και προσπαθεί στο πλαίσιο του Νόμου και της Χρηστής Διοίκησης να μεριμνά έγκαιρα για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων.

3)      Προγραμματίζει έργα, εργασίες, προμήθειες, συντηρήσεις, με διαφάνεια και με τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.

4)      Η τιμολογιακή πολιτική, ο καθορισμός του τύπου των σκαφών, ο τρόπος υπολογισμού είσπραξης, καθώς και ό,τι συνεπάγεται από τα τέλη ελλιμενισμού παντός τύπου σκαφών, αποφασίζονται αποκλειστικά και μόνο από τα  Υπουργεία Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 310/Β/11-2-2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5)      Πάσης φύσεως τέλη είναι ανταποδοτικά και με αυτά μπορούμε να λειτουργούμε και να προγραμματίζουμε, ως έσοδα που μας έχουν παραχωρηθεί.

6)      Τα τέλη ελλιμενισμού αφορούν σ’ όλη την επικράτεια και όχι μόνο στην Ερμιονίδα.

7)      Για το θέμα των 2 ημερών είσπραξης τελών ελλιμενισμού, από λάθος εισπραττόταν μόνο η διανυκτέρευση. Μετά από παρατήρηση της Λιμενικής Αρχής διαπιστώθηκε το λάθος, έγινε διατύπωση πώς πρέπει να γίνεται η είσπραξη και διορθώθηκε.

8)      Μετά από επικοινωνία και με άλλα όμορα Λιμενικά Ταμεία έγινε ενημέρωση, ενώ ο Πόρος έστειλε ερώτημα με αρ. πρωτ. 376/26-5-2017, για το αν ισχύει η εγκύκλιος 8122.1/03/043-2-2004.

Από αυτό προκύπτει ότι όλα τα Λιμενικά Ταμεία του Αργοσαρωνικού έχουμε κινητοποιηθεί προς πάσα κατεύθυνση για την επίλυση του θέματος.

Τέλος, το Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας είναι πάντα στη διάθεσή σας για την πλήρη και σωστή ενημέρωσή σας και έχει πάντα το γραφείο του ανοικτό σε όλους τους πολίτες.

 

                                                                                  

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Λ.Τ.Ε. 

                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΕΞΗΣ