14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Δελτία Τύπου | 28 Νοεμβρίου 2019
Δελτίο Τύπου – Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας

28.11.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, στην προσπάθειά της να σας γνωστοποιήσει τη σημερινή πραγματική κατάσταση της Επιχείρησης, σας παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Μόλις πριν από μία εβδομάδα πήρε νομιμότητα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
  • Δεν έχει ακόμη συνέλθει η σχετική επιτροπή παραλαβής
  • Οι συμβάσεις για υπηρεσίας αποκατάστασης των βλαβών είναι μηδενικές
  • Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού της Επιχείρησης δε μας επιτρέπει τη σύναψη νέων συμβάσεων για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών (χωματουργικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης βλαβών)
  • Έχουν αυξηθεί η βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης λόγω των έργων που εκτελεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο δίκτυο αποχέτευσης στις Κοινότητες Κρανιδίου και Πορτοχελίου
  • Δίνεται καθημερινά μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών από το τεχνικό δυναμικό της Επιχείρησης, που αποτελείται από έναν και μοναδικό υδραυλικό και από έναν και μοναδικό βοηθό υδραυλικού. Παρά ταύτα, έχουμε προβεί σε αποκατάσταση των βλαβών σε ποσοστό 90% περίπου
  • Οι δύο μηχανικοί της Επιχείρησης, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχουν αρμοδιότητα να αποκαθιστούν βλάβες
  • Η μοναδική διοικητική υπάλληλος της Επιχείρησης ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το ταμείο και την έκδοση – αποστολή λογαριασμών. Συνεπώς, δε δύναται να καλύψει άλλη διοικητική ανάγκη.

Από τα παραπάνω, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι παρά την εργατικότητα και την αυταπάρνηση τόσο των υπαλλήλων όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, οι υποχρεώσεις (τεχνικές και παροχής υπηρεσιών) είναι φύσει αδύνατο να καλυφθούν στο σύνολό τους.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας ζητά την κατανόησή σας και την υπομονή σας, καθώς έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση και επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας

Γιώργος Τσεγκής