01 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 02/12/2023 ΈΩΣ 08/12/2023
Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Ερμιονίδας, (δια του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, υλοποιεί  προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενήλικων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτημένου έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»                                                                                             

Ανοιχτό σε όλους…


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ενήλικα ανεξαρτήτου επιπέδου μόρφωσης, φύλου ή εθνικότητας. 


Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν, είναι διάρκειας 25 και 50 ωρών και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν έως και δύο τμήματα σ’ ένα έτος.


Πληροφορίες:

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρανιδίου - Αξαρλή Δήμητρα

( έναντι Αγ.Παντελεήμονα -Παλιό Γυμνάσιο)

Τηλ:27540-23461

Email: vivliokran2018@gmail.com