29 Σεπτεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέα & Ανακοινώσεις | 04 Νοεμβρίου 2022
Διακήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας : “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Ερμιονίδας”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 65ΒΕΩΡΡ-ΥΨ8

245 AOE _ΨΨΧΥΩΡΡ-ΗΟΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

espd-request-v2 (8)