20 Μαρτίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 4η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ερμιονίδας.
Νέα & Ανακοινώσεις | 04 Νοεμβρίου 2022
Διακήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας : “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Ερμιονίδας”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 65ΒΕΩΡΡ-ΥΨ8

245 AOE _ΨΨΧΥΩΡΡ-ΗΟΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

espd-request-v2 (8)