24 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2024 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου
Προκηρύξεις | 23 Νοεμβρίου 2022
Διακήρυξη Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας : “Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά Πρόσωπα 2022- 2023”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – 9ΟΩΥΩΡΡ-Ε3Γ

266 ΑΟΕ_Ψ0ΘΟΩΡΡ-ΔΛΥ

ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022-2023