08 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 8η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Προκηρύξεις | 23 Νοεμβρίου 2022
Διακήρυξη Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας : “Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά Πρόσωπα 2022- 2023”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 9ΟΩΥΩΡΡ-Ε3Γ

266 ΑΟΕ_Ψ0ΘΟΩΡΡ-ΔΛΥ

ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022-2023