27 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 4η/2024 έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας
Προκηρύξεις | 23 Νοεμβρίου 2022
Διακήρυξη Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας : “Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά Πρόσωπα 2022- 2023”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – 9ΟΩΥΩΡΡ-Ε3Γ

266 ΑΟΕ_Ψ0ΘΟΩΡΡ-ΔΛΥ

ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022-2023