12 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Ολοκληρώθηκε από το Δ.Λ.Τ.Ε. η επισκευή – ανακατασκευή της παλαιάς γλίστρας στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στην Ερμιόνη
Νέα & Ανακοινώσεις | 29 Ιουνίου 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 Προϋπολογισμού 195.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 2022 ΟΡΘΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψ6ΡΗΩΡΡ-4Ν2

espd-request-v2 (5) pdf

140 ΑΟΕ _6ΒΠ4ΩΡΡ-ΧΟΚ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ