17 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας (3ο δίμηνο 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 29 Ιουνίου 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 Προϋπολογισμού 195.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 2022 ΟΡΘΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψ6ΡΗΩΡΡ-4Ν2

espd-request-v2 (5) pdf

140 ΑΟΕ _6ΒΠ4ΩΡΡ-ΧΟΚ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ