27 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 4η/2024 έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 29 Ιουνίου 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 Προϋπολογισμού 195.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 2022 ΟΡΘΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψ6ΡΗΩΡΡ-4Ν2

espd-request-v2 (5) pdf

140 ΑΟΕ _6ΒΠ4ΩΡΡ-ΧΟΚ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ