02 Φεβρουαρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 2η/2023 Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
Νέα & Ανακοινώσεις | 22 Δεκεμβρίου 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 7,5 ΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΟΡΘΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

περιληψη ορθή 6ΝΩΧΩΡΡ-ΕΞΔ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς