12 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Ολοκληρώθηκε από το Δ.Λ.Τ.Ε. η επισκευή – ανακατασκευή της παλαιάς γλίστρας στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στην Ερμιόνη
Νέα & Ανακοινώσεις | 01 Νοεμβρίου 2021
Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας “Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ (1)

229 AOE_ΨΖ96ΩΡΡ-ΚΟΗ

ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9Θ35ΩΡΡ-ΠΨ2