16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Νέα & Ανακοινώσεις | 01 Νοεμβρίου 2021
Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας “Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ (1)

229 AOE_ΨΖ96ΩΡΡ-ΚΟΗ

ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9Θ35ΩΡΡ-ΠΨ2