06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Νέα & Ανακοινώσεις | 02 Νοεμβρίου 2021
Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2021 – 2022)”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2022_ΟΛΑ_ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ψ2ΡΡΩΡΡ-18Ε

230 ΑΟΕ_ΩΜΙΝΩΡΡ-ΤΕ4

ΕΕΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2022