14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 03 Οκτωβρίου 2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)

1. Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020), προϋπολογισμού 67.751,95 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%.

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%91%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%A1-69%CE%A5%22&page=0

2. Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e3s2

3. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)»

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A891%CE%9D%CE%A9%CE%A1%CE%A1-3%CE%9F%CE%A7%22&page=0

teyd0001teyd0002teyd0003teyd0005teyd0006teyd0007teyd0008teyd0009teyd0010teyd0011teyd0012teyd0013teyd0014teyd0015teyd0016teyd0017teyd0018teyd0019galaA0001galaB0001galaD0001ps0001ps0002ps0003ps0004ps0005ps0006T10001T10002T10003