30 Νοεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 10η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 02 Δεκεμβρίου 2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Αναβάθμιση οδοφωτισμού αλσυλλίων με χρήση ενεργειακά αυτόνομων (solar) συστημάτων”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ διαγωνισμού Αλσυλλίων 2020-2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΝΑΒΑΘΜ.ΟΔΟΦ.ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής