19 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ενημέρωση εγγραφών παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς Κρανιδίου – Ερμιόνης για το σχολικό έτος 2024-2025. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 13.05.2024 έως 31.05.2024.
«Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση για την σύμβαση υπηρεσιών: «Συλλογή Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων – Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2023»

«Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση για την σύμβαση υπηρεσιών: «Συλλογή Μεταφορά Στερεών  Αποβλήτων – Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2023», σε συνέχεια του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ: 191194»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ_signed

81 ΑΟΕ _9ΗΕ4ΩΡΡ-ΣΕΖ