12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
«Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση για την σύμβαση υπηρεσιών: «Συλλογή Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων – Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2023»

«Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση για την σύμβαση υπηρεσιών: «Συλλογή Μεταφορά Στερεών  Αποβλήτων – Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2023», σε συνέχεια του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ: 191194»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ_signed

81 ΑΟΕ _9ΗΕ4ΩΡΡ-ΣΕΖ