21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Νέα & Ανακοινώσεις | 29 Απριλίου 2024
«Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση για την σύμβαση υπηρεσιών: «Συλλογή Μεταφορά Στερεών  Αποβλήτων – Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2024», σε συνέχεια του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ: 347633»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (1)_signed

76 ΑΔΕ _68Σ7ΩΡΡ-22Π

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ (7) (1)