31 Μαρτίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 4η/2023 Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.
Ενέργειες του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας για την αποκατάσταση βλαβών των λιμενικών υποδομών στο βόρειο και νότιο λιμένα Ερμιόνης.

Κρανίδι, 24.05.2021

Ανακοίνωση

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες για την αποκατάσταση βλαβών των λιμενικών υποδομών στο βόρειο και νότιο λιμένα Ερμιόνης:

Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά υποθαλάσσια και χερσαία αυτοψία σε όλη την έκταση των δύο λιμένων, από δύτες μηχανικούς του γραφείου Rogan, ενός από τα καλύτερα γραφεία μελετών λιμενικών έργων της Ελλάδας, ώστε να αποτιμηθούν οι βλάβες, οι διαβρώσεις και οι σπηλαιώσεις που υπήρχαν και είχαν εντοπιστεί.

Το γραφείο Rogan παρέδωσε Τεχνική Έκθεση – Προμελέτη, η οποία εντόπισε τις βλάβες που χρήζουν αποκατάστασης. (συν. 1)

Έπειτα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας προχώρησε στην διαδικασία σύνταξης μελέτης για την αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών.

Σύμφωνα με προεκτίμηση, το κόστος της αποκατάστασης του νότιου λιμένα ανέρχεται στις 350.000,00€ και του βόρειου λιμένα στις 100.000,00€.

Το συνολικό ποσό ενεγράφη και δεσμεύτηκε στον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Ε. για το έτος 2021 (συν. 2).

Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ένταξής του και χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. (συν. 3).

Σε περίπτωσης μη ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει εξασφαλιστεί το ποσό από ιδίους πόρους.

Είναι φανερό ότι, η υπηρεσία μας έχει γνώση των προβλημάτων, αναλαμβάνει τις ευθύνες της, ενεργεί πάντα όπως προβλέπει το νομικό πλαίσιο και με επιστημονικό τρόπο προσπαθεί να δώσει γρήγορες λύσεις, χωρίς να παίζει τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου.

Συν. 1:

Συν. 2:

Συν. 3:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εμμανουήλ Π. Φλωρής