23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Δελτία Τύπου | 31 Δεκεμβρίου 2020
 «Ενημέρωση για το Ε/Γ – Τ/Ρ ΚΑΠ. ΑΝΤΩΝΗΣ Ν.Σ.258 και πλοίων που χρήζουν απομάκρυνσης»

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                             Ερμιόνη   29/12/2020

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                      

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Την 11η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.30, η Λιμενική Αρχή Πορτοχελίου διαπίστωσε εισροή υδάτων στο σκάφος. Ο ιδιοκτήτης ξεκίνησε την άντληση υδάτων, και για λόγους ασφαλείας και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το σκάφος με εντολή της Λιμενικής Αρχής, μεταφέρθηκε ρυμουλκούμενο στον Λιμένα Κοιλάδας σε ασφαλές σημείο, σε αβαθή νερά και αποφυγή ναυαγίου, σημείο που επιλέχθηκε από την Λιμενική Αρχή. Το σκάφος πλαγιοδέτησε σε σημείο όπου δεν παρεμποδιζόταν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα Κοιλάδας.

Στην συνέχεια κατά τις νυχτερινές ώρες της 13ης και τις πρώτες πρωινές της 14ης Δεκεμβρίου 2020 το σκάφος επικάθησε στο σημείο όπου είχε προσδεθεί. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ο ιδιοκτήτης πήρε εντολή για την άμεση ανέλκυση του σκάφους και την παράδοση του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου στην πρότερα κατάσταση. Να σημειωθεί πως δεν προκλήθηκε ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή όπως αναφέρεται σε δεύτερο σχετικό έντυπο σήμα της Λιμενικής Αρχής προς τις Αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σκάφος είχε γύρω του το πλωτό φράγμα και στο λιμάνι του Πορτοχελίου και στο λιμάνι της Κοιλάδας.

Κατά την ανέλκυση δεν προκλήθηκε ρύπανση ούτε καμία άλλη επιβλαβή συνέπεια στο Λιμένα Κοιλάδας ενώ μετά το πέρας της ανέλκυσης το χερσαίο τμήμα του Λιμένα καθαρίστηκε επιμελώς με ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους, και ο βυθός στο συγκεκριμένο σημείο ελέγχθηκε από καταδυτικό συνεργείο, προς βεβαίωση ό,τι δεν είχαν απομείνει τμήματα του σκάφους ή άλλα απορρίμματα και ότι δεν είχε επέλθει οποιαδήποτε αλλοίωση. Ο χώρος θαλάσσιος και χερσαίος παραδόθηκε στην πρότερή του κατάσταση στις 17/12/2020.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας ήταν σε διαρκή επικοινωνία και συνεννόηση με το Λιμενικό Τμήμα Πορτοχελίου από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανέλκυσης και ελέγχου του Λιμένα Κοιλάδας. Παρέστη διά του υπογράφοντος σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Επέβλεπε και επιθεωρούσε κάθε δραστηριότητα, και μερίμνησε για την ασφάλεια και την σωστή αποκατάσταση του χώρου, σκοπός ο οποίος επιτεύχθη, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος.

Τα λιμάνια είναι κοινόχρηστα που ανήκουν στη Δημόσια κτήση σύμφωνα με το άρθρο 967 του αστικού κώδικα – Π.Δ.456/1984-(ΦΕΚ Α’ 164) και το Άρθρο 22 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285) και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Καθήκον του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας ήταν η ασφαλή διάλυση του εν λόγω σκάφους.

Η υπηρεσία μας έχει στην αρμοδιότητά της τους Λιμένες Πoρτοχελίου,  Ερμιόνης, Κοιλάδας και την Λιμενική εγκατάσταση Κόστας, και δεν θα ακυρώσουμε ή μειώσουμε την λειτουργία σε ένα λιμάνι για να μην επιβαρυνθεί ένα άλλο τέσσερες ημέρες σε ένα πολύ μικρό τμήμα του.

Στην θαλάσσια ζώνη του Λιμένα Κοιλάδας βρίσκονται τρία σκάφη που χρήζουν απομάκρυνσης ή καταστροφής και συγκεκριμένα το << ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ>>, σημαία Καναδά, << ΦΩΤΟΥΛΑ>> Ν. Πορτοχελίου 47 και << ΑΝΤΩΝΑΣ>> Ν. Πορτοχελίου 05 και στη θαλάσσια ζώνη Λιμένα ΠoρτοΧελίου  το << FATHER MURPHY>> και <<ΩΡΟΡΑ>> Ν.Π. 3938, σύμφωνα με την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή.

Η οικονομικότερη  και ταχύτερη διαδικασία απομάκρυνσης τέτοιων πλοίων είναι από την ιδιοκτησία και αν δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή της τότε ο φορέας διοίκησης Λιμένα προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, για το σκοπό αυτό, οι οποίες είναι χρονοβόρες και υπάρχουν κατά περίπτωση ιδιάζουσες συνθήκες. Χρειάζονται πλειοδοτικοί διαγωνισμοί σε σκάφη που δεν έχουν καμία αξία. Το οικονομικό κόστος είναι δυσβάστακτο για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας (απομάκρυνση SIBYLA από Λιμένα Πορτοχελίου δαπάνη 24.800 Ευρώ). Η υπηρεσία μας έχει προβεί στην σύνταξη ανάθεσης μελέτης αποκατάστασης βλαβών Λιμένων που είναι και ο κύριος σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της. Το κόστος των Λιμενικών έργων και επισκευών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για τα επιβλαβή και επικίνδυνα σκάφη δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Οι ενέργειες για την ανέλκυση ενός ναυαγίου είναι μία σύνθετη διαδικασία, τόσο πρακτικά, όσο όμως και νομικά. Υφίστανται διάφορες νομικές προεκτάσεις σε όλο το φάσμα των διαδικασιών βάσει του ν.2881/2001.

 Προκειμένου να κινηθούμε τόσο με ταχύτητα, όσο και βάσει του νόμου, για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων της απομάκρυνσης των ναυαγίων και των επικίνδυνων πλοίων από τις ακτές των περιοχών μας, κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία η παροχή νομικής υποστήριξης αφού η υπηρεσία μας δεν διαθέτει. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με απόφασή του έχει αναθέσει τις υποθέσεις σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Όσον αφορά τον χώρο της εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Κοιλάδας αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως σκάφος επιβλαβές ή μη επιβλαβές. Τα σκάφη που είναι επικαθήμενα στην είσοδο του χωριού βρίσκονται εκτός και κατά συνέπεια εκπίπτουν των αρμοδιοτήτων μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ