18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Δελτία Τύπου | 30 Σεπτεμβρίου 2022
Ενημέρωση των Δημοτών για την Ενεργειακή Πολιτική του Δήμου Ερμιονίδας και τις απευθείας αναθέσεις  

Κρανίδι, 30.09.2022

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει έγκαιρα προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες και δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου ενεργειακού κόστους που βιώνουμε τη φετινή χρονιά.

Ήδη εγκρίθηκαν από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και είναι προς δημοπράτηση, δύο πολύ σημαντικά έργα τα οποία θα μειώσουν αισθητά το ενεργειακό κόστος λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας και θα αποφέρουν αξιοσημείωτα ενεργειακά οφέλη για τους Δημότες της Ερμιονίδας.

Το ένα είναι η «Τριτοβάθμια Αναβάθμιση του Βιολογικού Κρανιδίου», ύψους 3.127.528,00€ και το άλλο η «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας», ύψους 2.572.739,60€.

Επίσης, ο Δήμος Ερμιονίδας βρίσκεται στην διαδικασία δημιουργίας  μιας αυτόνομης Ενεργειακής Κοινότητας, στην οποία θα συμμετέχουν πέντε Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.

Η διαδικασία υλοποίησης και συγκρότησης της Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Ερμιονίδας, η οποία πλέον βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, έχει ανατεθεί στην “Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε”.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Ερμιονίδας θα δραστηριοποιηθεί αυτόνομα στον ενεργειακό τομέα αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας, με την δημιουργία ενός δημοτικού ενεργειακού πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, λειτουργία σταθμού βιομάζας ή βιοαερίου για παραγωγή ενέργειας κ.λ.π.

Έτσι, ο Δήμος Ερμιονίδας θα παράγει για δική του χρήση καθαρή ενέργεια, εξασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία, εξοικονομώντας ταυτόχρονα σημαντικούς ενεργειακούς πόρους προς όφελος των Δημοτών.

Επιπλέον, αυτή την περίοδο ο Δήμος Ερμιονίδας ετοιμάζει φάκελο υποβολής στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτηρίων “Ηλέκτρα”, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος του προγράμματος “Ηλέκτρα” είναι η ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων με σκοπό την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Επίσης, ο Δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, που εμπλέκει Δήμους ανεξαρτήτου μεγέθους, στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Οι Δήμοι που υπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων, ανάμεσα τους και ο Δήμος Ερμιονίδας, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2030, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 40% και ταυτόχρονα υιοθετούν μέτρα για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι Δήμοι που υπογράφουν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύονται για την υποβολή ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει αναθέσει σε εταιρεία την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ, ανταποκρινόμενος πλήρως στις δεσμεύσεις του.

Μέσω του ΣΔΑΕΚ ο Δήμος μας εστιάζει, κατά κύριο λόγο, στη μείωση της ζήτησης ενέργειας εντός της επικράτειάς του, καθώς επίσης και στην προώθηση της χρήσης των τοπικών πηγών ενέργειας.

Στο ΣΔΑΕΚ που εκπονεί ο Δήμο Ερμιονίδας, τομείς όπως ο οικιακός τομέας, ο τριτογενής τομέας καθώς επίσης τα κτίρια, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις του Δήμου μας, όπως και ο τομέας των μεταφορών, θεωρούνται βασικοί άξονες δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Επί της ουσίας, το ΣΔΑΕΚ του Δήμου μας επικεντρώνεται στην καταγραφή των κύριων δράσεων για την μείωση των εκπομπών CO2, αναφέροντας τον προγραμματισμό, τα χρονοδιαγράμματα, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και την κατανομή κονδυλίων.

Ο  Δήμος Ερμιονίδας βρίσκεται και στη διαδικασία κατάρτισης του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16  Ν. 4936/22.

Το ΔηΣΜΕ διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του Δήμου μας και είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.).

Περιλαμβάνει μια πλήρη και αναλυτική απογραφή, με έτος βάσης το 2019, των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και δημοτικών οχημάτων και θέτει στόχο μείωσης εκπομπών κατ’ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) για το έτος 2025 και τριάντα τοις εκατό (30%) για το έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.

Κλείνοντας, αξίζει να υπενθυμίσουμε και τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων του οδοφωτισμού, με νέους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Ένα έργο με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη, το οποίο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα, χωρίς να ευθύνεται γι ‘ αυτό η Δημοτική Αρχή.

 

Όλοι όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζουν πολύ καλά, ότι οι απευθείας αναθέσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, είναι απολύτως νόμιμες και ηθικές.

Αφορούν εκ’ του Νόμου μικρά χρηματικά ποσά, ενώ στον Δήμο μας αποτελούν μια πάγια πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για πάνω από 25 χρόνια από όλες τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, ουδεμίας εξαιρουμένης.

Αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την λειτουργία των ΟΤΑ, εφόσον μειώνουν κατά πολύ τον χρόνο εκτέλεσης μικρών έργων, είναι ευέλικτες λόγω του νομικού πλαισίου που τις καθορίζει, αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την γραφειοκρατία του Δημοσίου και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται κατά κόρον καθημερινά από όλους τους Δήμους της Ελλάδας.

Ο σκοπός που έχουν προβλεφθεί οι απευθείας αναθέσεις από το νομοθέτη, είναι προκειμένου να πραγματοποιηθούν γρήγορα ορισμένες ενέργειες που αφορούν τους ΟΤΑ, σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που αφορούν σαφώς μεγαλύτερα χρηματικά ποσά και απαιτούν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υλοποίησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα μικρά έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες προχωρούν πολύ γρήγορα, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η τοπική οικονομία, αφού κατά 90% μοιράζονται στους επαγγελματίες της περιοχής μας.

Ένα μικρό ποσοστό το οποίο πάει σε επαγγελματίες εκτός της Ερμιονίδας, αφορά εργασίες και προμήθειες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από ντόπιους. 

Για παράδειγμα, για να ανακατασκευασθεί η κεντρική θέρμανση ενός σχολείου, απαιτείται  ο εργολάβος να διαθέτει πτυχίο Εργολήπτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Οπότε, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος κάποιος ντόπιος εργολάβος με το απαραίτητο πτυχίο, η κατασκευή του θα ανατεθεί σε εργολάβο εκτός Ερμιονίδας, αφού αυτή η εργασία είναι κατεπείγουσα.

Άλλο ένα παράδειγμα της ευελιξίας των απευθείας αναθέσεων και της ταχύτητας με τη οποία αυτές υλοποιούνται, είναι οι κατεπείγουσες Συντηρήσεις και Επισκευές των Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2022, ύψους 42.346,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οι οποίες ανατέθηκαν πρόσφατα σε εργολάβο.

Η ανάθεση έγινε κατόπιν αποστολής πρόσκλησης σε τρεις διαφορετικούς εργολάβους, η οποία τους κοινοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όπως ορίζει ο Νόμος.

Όπως γίνεται κατανοητό, η εν λόγω πρόσκληση αναρτήθηκε σε δημόσια θέα στην διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου δημοσιεύονται όλοι οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και οι δημόσιες συμβάσεις και επιλέγει η χαμηλότερη προσφορά με ταυτόχρονη δέσμευση του εργολάβου ότι το έργο θα υλοποιηθεί άμεσα από ντόπια συνεργεία.

 Γραφείο Δημάρχου