06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Νέα & Ανακοινώσεις | 25 Σεπτεμβρίου 2019
Γνωστοποίηση Δημάρχου Ερμιονίδας σχετ. με πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%98%CE%93%CE%91%CE%A9%CE%A1%CE%A1-90%CE%95%22&page=0&sort=relative