01 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 02/12/2023 ΈΩΣ 08/12/2023
Νέα & Ανακοινώσεις | 06 Σεπτεμβρίου 2019
Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Ερμιονίδας

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%A37%CE%A0%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%A9%CE%A3%CE%9B%22&page=0