08 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Η Ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων»
Νέα & Ανακοινώσεις | 24 Αυγούστου 2020
Γνωστοποίηση – Σχετικά με μοριοδότηση χρόνου εμπειρίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, βάσει της ΚΥΑ 52878/22.08.2020 (ΦΕΚ 3485/τ. Β’/22.08.2020)

614ΑΩΡΡ-ΩΜΘ