12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
Νέα & Ανακοινώσεις | 20 Ιουλίου 2022
 H καθιέρωση της 6ήμερης εργασίας (5 ώρες και 20 λεπτά) στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΜΙΜΗ

Κρανίδι, 20.07.2022

Ανακοίνωση

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λάμπρου Τάσος και Τόκας Τάσος συνεχίζουν να παίζουν πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας, επαναφέροντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα το θέμα της καθιέρωσης της 6ήμερης (5 ώρες και 20 λεπτά) εργασίας τους.

Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο ευαίσθητος τομέας της καθαριότητας του Δήμου μας, δεν προσφέρεται σε καμία περίπτωση για πολιτική εκμετάλλευση.

Έχουμε ακόμα νωπές τις μνήμες από τους διάσπαρτους σωρούς των απορριμμάτων σε όλη την επικράτεια του τουριστικού Δήμου μας, ένα σοβαρότατο περιβαλλοντικό πρόβλημα δημόσια υγείας, το οποίο μας ταλαιπώρησε και μας δυσφήμησε για μια δεκαετία.

Η καθιέρωση της εξαήμερης εργασίας κρίθηκε επιβεβλημένη στον Δήμο μας προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι κατεξοχήν τουριστικός με πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες, οι οποίες λόγω της πανδημίας κατοικούνται πλέον και τους Χειμερινούς μήνες. Διαπιστώνουμε λοιπόν μια αύξηση του πληθυσμού η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την παράλληλη αύξηση του καθημερινού όγκου των απορριμμάτων.

Οπότε είναι μεγάλο το διάστημα από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα να μένουν τα απορρίμματα αμάζευτα και μάλιστα μέσα στις πόλεις. Αυτό έκανε επιτακτική την ανάγκη να λειτουργήσει η Υπηρεσία Καθαριότητας  τα Σάββατα και τις αργίες.

Οι κ.κ. Λάμπρου και Τόκας ενστερνίζονται άκριτα και χωρίς καμία περεταίρω έρευνα ορισμένα έγγραφα διαμαρτυρίας του Σωματείου Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας (ΣΕΤΑ) κατά της υπ’ αριθ. 25/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, με την οποία καθιερώθηκε η 6ήμερη (5 ώρες και 20 λεπτά) εργασία στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η απόφαση είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΜΙΜΗ, εφαρμόζεται η ίδια απόφαση σε πολλούς Δήμους της Ελλάδας και ειδικά αυτή του Δήμου Ερμιονίδας είναι ακριβής αντιγραφή της αντίστοιχης του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Άργους – Μυκηνών, εργάζεται η Πρόεδρος του ΣΕΤΑ κ. Τσατσούλη Ευαγγελία, η οποία απ’ ότι φαίνεται δεν έχει ενοχληθεί καθόλου από την εφαρμογή της 6ήμερης (5 ώρες και 20 λεπτά) εργασίας εκεί.

Αντίθετα, εντελώς επιλεκτικά και για δικούς της λόγους που μόνο αυτή τους γνωρίζει, ενοχλείται από την καθιέρωση της 6ήμερης εργασίας στον Δήμο Ερμιονίδας, εναντίον της οποίας συντάσσει έγγραφα και κάνει προσφυγές.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά που έχουν λάβει χώρα και στο τέλος του κειμένου παρατίθενται όλα τα έγγραφα και οι Αποφάσεις που επικαλούμαι.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας έλαβε την υπ’ αρ. 25/2021 (ΑΔΑ:608ΓΩΡΡ-Υ7Γ) Απόφαση, σύμφωνα με την οποία κρίνεται επιβεβλημένη η καθιέρωση εξαήμερης εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο έως 31.12.2023, για το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και η λειτουργία δύο απορριμματοφόρων τις εξαιρέσιμες ημέρες (Κυριακή και αργίες), για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου, λόγω των αυξημένων αναγκών καθαριότητας.

Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εν λόγω απόφαση έλαβε νομιμότητα στις 26 Απριλίου 2021 από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου και στις 13 Μαΐου 2021 αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1908 Β 13/05/2021).

Στις 30 Μαρτίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας έλαβε την υπ’ αρ. 51/2022 (ΑΔΑ:ΨΒ5ΞΩΡΡ-ΔΨ6) Απόφαση, σύμφωνα με την οποία συμπληρώνεται η Απόφαση 25/2021 και ορίζεται το ακριβές ωράριο εργασίας των εργαζομένων στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο με βάρδιες, όπου η πρωινή βάρδια έχει ωράριο από 07:30 έως 12:50 και η μεσημεριανή βάρδια έχει ωράριο από 14:00 έως 19:20

Σε κάθε περίπτωση οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας δεν αλλάζουν και παραμένουν αυτές που ορίζει ο Νόμος, δηλαδή 32.

Σήμερα αυτός ο αριθμός των 32 ωρών διαιρείται δια του 6 και δίνει αποτέλεσμα 5 ώρες και 20 λεπτά ημερήσιας εργασίας, ενώ πριν διαιρείτο δια του 5 δίνοντας αποτέλεσμα 6 ώρες και 24 λεπτά ημερήσιας εργασίας.

Η υπ’ αρ. 51/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τον Νόμο, εστάλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για έγκριση νομιμότητας.

Το ΣΕΤΑ στις 8 Απριλίου 2022 έκανε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου κατά του κύρους της εν λόγω απόφασης.

Η προσφυγή αυτή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου στις 10 Μαΐου 2022, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69146 Απόφασή του.

Στην συνέχεια και συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου 2022, ο κ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου έστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 74137 ερώτημα προς τον Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να μάθει τις απόψεις του Υπουργείου σχετικά με το θέμα του καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας.

Σημειωτέον ότι μέσα στο εν λόγω ερώτημα ο κ. Παπαθεοδώρου εκφράζει ξεκάθαρα την άποψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ότι είναι νόμιμη η καθιέρωση της 6ήμερης (5 ώρες και 20 λεπτά) εργασίας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας.

Η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα και αναμένεται.

Εν κατακλείδι, σήμερα έχουμε εν ισχύ και πλήρως νόμιμη, έχοντας δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, την υπ’ αριθ. 25/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, με την οποία καθιερώθηκε η 6ήμερη πεντάωρη εργασία στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Επίσης έχουμε εν ισχύ και την υπ’ αρ. 51/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, που ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, με την οποία συμπληρώνεται η Απόφαση 25/2021 και ορίζεται το ακριβές ωράριο εργασίας των εργαζομένων στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο με βάρδιες, όπου η πρωινή βάρδια έχει ωράριο από 07:30 έως 12:50 και η μεσημεριανή βάρδια έχει ωράριο από 14:00 έως 19:20.

Όλα τα προαναφερθέντα οι κ.κ. Λάμπρου και Τόκας κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν.

Και μάλιστα ο κ. Λάμπρου φθάνει στο σημείο να ζητάει την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο!!!

Καλά, ξεχνά ότι το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήθηκε διεξοδικά παρουσία των εργαζομένων και των συνδικαλιστών της ΠΟΕ-ΟΤΑ, σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις, τόσο στις 10 Φεβρουαρίου 2021 όταν ελήφθη η υπ’ αριθμ. 25/2021 Απόφαση, όσο και στις 30 Μαρτίου 2022 όταν ελήφθη η υπ’ αριθμ. 51/2022 Απόφαση;

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συζητηθεί και το γνωρίζει ο κ. Λάμπρου;

Το θέμα έχει εξαντληθεί, η καθιέρωση της 6ήμερης ( 5 ώρες και 20 λεπτά) εργασίας στην Υπηρεσία Καθαριότητας εφαρμόζεται νόμιμα σε αρκετούς Δήμους της Ελλάδας, με πρώτο τον γειτονικό Δήμο Άργους – Μυκηνών.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας,

Γιάννης Γεωργόπουλος

Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η Απόφαση 25/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας:

Η Απόφαση απόρριψης της προσφυγής του ΣΕΤΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου:

Το ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου προς το Υπουργείο Εσωτερικών: