18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Νέα & Ανακοινώσεις | 27 Οκτωβρίου 2020
Η αλήθεια για την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης δημοτικών υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών των Κοινοτικών Συμβουλίων

Κρανίδι, 27.10.2020

Ανακοίνωση

 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και με αφορμή ανακοινώσεις σχετικά με την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης δημοτικών υπαλλήλων που έχουν την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών και της σύνταξης και έκδοσης των αποφάσεων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου μας και άλλων Νομικών Προσώπων κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, επισημαίνω τα παρακάτω γεγονότα.

Η Αιρετή Διοίκηση του Δήμου Ερμιονίδας δεν αρνήθηκε ποτέ και δεν αρνείται να πληρώσει τις εν λόγω υπερωρίες.

Η Οικονομική Υπηρεσία και η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας δεν αποδέχονται  να τις πληρώσουν.

Μάλιστα αιτιολογούν την άρνησή τους εγγράφως, σύμφωνα με ισχύοντες νόμους και εγκυκλίους και αφού πρώτα έχουν επικοινωνήσει με τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

Έτσι η Οικονομική Υπηρεσία με έγγραφό της προς τους δημοτικούς υπαλλήλους που αιτούνται την πληρωμή των υπερωριών, τους καλεί να επανυποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, ζητώντας τους τις μηνιαίες καταστάσεις των υπερωριών, τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων και τις αναρτημένες Αποφάσεις στη Διαύγεια από όπου προκύπτει η διάρκεια των συνεδριάσεων και ο χρόνος εργασίας ανά συνεδρίαση της πρακτικογράφου. Στο εν λόγω έγγραφο σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται αμοιβή για υπερωριακή εργασία νυκτερινών ωρών, Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών και ότι υπάλληλοι που τελούν σε κανονική άδεια δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα υπερωριακής απασχόλησης.

 Το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας:

Να σημειωθεί ότι επί προηγούμενης Δημοτικής Αρχής οι δημοτικοί υπάλληλοι που τηρούσαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων δεν ελάμβαναν υπερωρίες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων χορήγησης περιορισμένου αριθμού ωρών.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2006/06.03.2020 απόφασή μου, καθιερώνεται κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, για πρώτη φορά η υπερωριακή εργασία για την σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Βέβαια αμέσως μετά ξέσπασε η πανδημία και μπήκαμε σε τρίμηνο lockdown, με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων να είναι λίγες, ενώ κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι έλαβαν πολυήμερες άδειες ειδικού σκοπού, οπότε δεν μπορούσαν κατά την διάρκεια της άδειάς τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως πρακτικογράφοι των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Έτσι για 4 Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου και για το 1ο εξάμηνο του 2020, στην πρώτη Κοινότητα έγιναν 4 συνεδριάσεις με σύνολο 13 θέματα, στη δεύτερη Κοινότητα έγιναν 4 συνεδριάσεις με σύνολο 7 θέματα, στην τρίτη Κοινότητα έγιναν 3 συνεδριάσεις με σύνολο 6 θέματα και στην τέταρτη Κοινότητα έγιναν 3 συνεδριάσεις με σύνολο 3 θέματα και οι εντεταλμένοι δημοτικοί υπάλληλοι για την σύνταξη και τήρηση των πρακτικών αιτήθηκαν πληρωμή από 100 έως 120 ώρες υπερωριακής εργασίας.

Δηλαδή αναλογούν περίπου 30 με 40 ώρες υπερωριακής εργασίας ανά συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων χορήγησαν αντίστοιχες βεβαιώσεις για υπερωριακή εργασία από 100 έως 120 ώρες.

Βέβαια αρμοδιότητα και ευθύνη των Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων είναι μόνο η βεβαίωση των ωρών που διαρκεί η συνεδρίαση του κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου.

Η Οικονομική Υπηρεσία και η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας δεν αποδέχονται ότι όλες αυτές οι συνεδριάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων έγιναν εκτός του ωραρίου υπηρεσίας των δημοτικών υπαλλήλων και είχαν διάρκεια από 10 έως 13 ώρες η καθεμία, οπότε ζητούν την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών.

Να σημειωθεί ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν ορισθεί ως πρακτικογράφοι των Κοινοτικών Συμβουλίων και είναι υποχρεωμένοι κατά την διάρκεια του ωραρίου τους (από 8:00-16:00 ή από 9:00-17:00), να εξυπηρετούν τους Προέδρους και τα Κοινοτικά Συμβούλια για παρεμφερή θέματα.

Άρα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μπορούν όποτε το θελήσουν να καταφύγουν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας, προκειμένου να κάνουν την δουλειά τους ή να ζητήσουν οποιαδήποτε γραμματειακή υποστήριξη σχετικά με την  Κοινότητά τους.

Κανένας δεν εμποδίζει την λειτουργία των Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Μάλιστα είναι πασιφανές ότι όλες σχεδόν οι Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας λειτουργούν κανονικά και σε κάποιες, λόγω έντονης δραστηριότητας των Προέδρων και των Κοινοτικών Συμβούλων, προκύπτει ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό σημαντική είναι η βοήθεια των εθελοντών.

Με αφορμή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και προς αποφυγή παρομοίων περιστατικών στο μέλλον, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη, απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας, με την οποία τους παρακαλεί η υπογραφή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η επιστολή της Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Γκαμίλη:

 

Όπως διαπιστώνετε, πουθενά δεν «συμβουλεύει» τους Προέδρους των Κοινοτήτων πότε θα συνεδριάζουν τα Κοινοτικά Συμβούλια, ούτε πόσο θα διαρκεί η κάθε συνεδρίαση, ούτε και πόσο θα δουλέψουν οι εντεταλμένοι πρακτικογράφοι για την τήρηση και την σύνταξη των πρακτικών.

Το μόνο που κάνει είναι να παρακαλέσει τους Προέδρους των Κοινοτήτων να βεβαιώνουν τις πραγματικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης των πρακτικογράφων.

Όχι γιατί δεν εμπιστεύεται η κ. Γκαμίλη τους Προέδρους και θεωρεί τις βεβαιώσεις τους ψευδείς, αλλά διότι δεν αποδέχονται το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αυτών η Οικονομική Υπηρεσία και η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας και αρνούνται να πληρώσουν τις συγκεκριμένες υπερωρίες.

Άρα δεν αρνείται η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, αλλά  ούτε και η Δημοτική Αρχή να πληρωθούν οι υπερωρίες. Το αντίθετο συμβαίνει, θέλουμε να πληρωθούν οι υπάλληλοι για τις υπερωριακές υπηρεσίες που προσέφεραν.

Το αρνούνται όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ζητούν να ακολουθηθεί η νόμιμη και ορθή διαδικασία, οπότε εμείς οι αιρετοί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση.

Διότι εάν δώσουμε την εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να πληρώσουν τις εν λόγω υπερωρίες παρά την θέλησή τους, τότε θα έχουμε παρανομήσει και η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μας καταλογίσει τα ποσά αυτά, λόγω αμελούς διαχείρισης δημόσιου χρήματος και τότε θα πρέπει να τα πληρώσουμε από την τσέπη μας.

Και όλα τα παραπάνω είναι γνωστά σε αυτούς που με ανακοινώσεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το θέμα που έχει προκύψει, ενώ το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να εκτεθούν ανεπανόρθωτα στα μάτια των Δημοτών της Ερμιονίδας.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Γεωργόπουλος