18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Δελτία Τύπου | 26 Ιουνίου 2020
Η αλήθεια για το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας

 

Κρανίδι, 26.06.2020

Αγαπητές συνδημότισσες και αγαπητοί συνδημότες,

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δημοσιεύματα σχετικά  με το σημερινό κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας, το οποίο σύμφωνα με την τελευταία ανάθεση του έτους 2020, ανέρχεται σε 110 € ανά τόνο και περιλαμβάνει παραλαβή και μεταφόρτωση σε εγκατάσταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας, μεταφορά και επεξεργασία σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση καθώς επίσης και την περαιτέρω διαχείριση του υπολείμματος επεξεργασίας ΑΣΑ.

Κάποιοι υποκριτικά αναρωτιούνται πως είναι δυνατό σε όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς και αναθέσεις μέχρι το 2018-2019,  να έχουμε κόστος διαχείρισης απορριμμάτων 64€ ανά τόνο και σήμερα να έχουμε φτάσει τα 110€ ανά τόνο.

Πρώτα απ’ όλα ξεχνούν να αναφέρουν την διαχείριση του υπολείμματος, η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν στις προηγούμενες συμβάσεις του 2018-2019 και στην τιμή των 64€ ανά τόνο, ενώ συμπεριλαμβάνεται στην σύμβαση του 2020 και εμπεριέχεται στην τιμή των 110€ ανά τόνο.

Το υπόλειμμα υπολογίζεται στο 30% του συνολικού βάρους των απορριμμάτων και εάν το συνυπολογίσουμε σε  όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς και αναθέσεις μέχρι το 2018-2019, φτάνουμε τότε σε ένα συνολικό κόστος διαχείρισης περίπου στα 80€ ανά τόνο.

Δηλαδή σύμφωνα με την τελευταία σύμβαση που υπεγράφη στις 13-04-2018, η οποία περιελάμβανε ολόκληρο το έτος 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 λόγω του δικαιώματος προαίρεσης που είχε, ο Δήμος Ερμιονίδας διαχειρίζεται τα απορρίμματά του με κόστος περίπου 80€ ανά τόνο και όχι με 64€ ανά τόνο, όπως κάποιοι ψευδώς ισχυρίζονται.

Εκτός αυτού, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια άλλη μεγάλη αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), που είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής.

Σημειώνεται δε ότι οι τιμές του φορέα αυτού χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης και αναφοράς κατά την σύναψη των σχετικών συμβάσεων διαχείρισης απορριμμάτων ανά την Χώρα.

Ο ΕΔΣΝΑ λοιπόν, σε μεταγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα στις 29-05-2018, αποφάσισε να αυξήσει το κόστος ταφής των εισερχομένων σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής από 60€ ανά τόνο σε 80€ ανά τόνο και στις 14-12-2018 αποφάσισε το ίδιο για το υπόλειμμα.

Αυτές οι αυξήσεις δεν είχαν γίνει όταν ο Δήμος Ερμιονίδας έκανε  την τελευταία σύμβαση του 2018, η οποία περιελάμβανε το 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020.

Οπότε σήμερα το κόστος της απλής ταφής των σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής ανέρχεται στα 80€ ανά τόνο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αυτή η επεξεργασία των απορριμμάτων, τα έξοδα παραλαβής και μεταφόρτωσης και τα έξοδα μεταφοράς των απορριμμάτων, τα οποία για τον Δήμο Ερμιονίδας συνολικά υπολογίζονται περίπου στα 40€ ανά τόνο.

Άρα, εάν θέλαμε αυτή τη στιγμή να στείλουμε τα απορρίμματά μας στον ΧΥΤΑ Φυλής θα πληρώναμε 80€  ανά τόνο για την ταφή, συν 40€ ανά τόνο για την μεταφορά και τα λοιπά έξοδα παραλαβής και μεταφόρτωσης.

Έτσι θα φτάναμε σε ένα ποσό γύρω στα 120€ ανά τόνο, για μια απλή ταφή των απορριμμάτων, δηλαδή χωρίς την επεξεργασία την οποία κάνουμε σήμερα, έχοντας πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη.

Σημειώνεται δε, ότι η επεξεργασία των απορριμμάτων είναι μια διαδικασία πολύ πιο επίπονη και κοστοβόρα από την απλή ταφή τους.

Εξάλλου η τιμή των 110€ ανά τόνο δεν είναι κάτι παράλογο και υπερβολικό αλλά αντιθέτως υπάρχει σε πολλές πρόσφατες συμβάσεις, που είναι αναρτημένες στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, και μάλιστα Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίοι κάνουν διαχείριση απορριμμάτων παρόμοια με του Δήμου Ερμιονίδας.

Είναι γεγονός πως η διαχείριση των απορριμμάτων κοστίζει αρκετά χρήματα στους Δημότες Ερμιονίδας και έχει βασιστεί σε μονοπωλιακά δεδομένα, κάτι το οποίο κληρονομήσαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Αγωνιζόμαστε λοιπόν, ώστε το συντομότερο δυνατό να κατασκευαστεί ο ΣΜΑ Ερμιονίδας, ο οποίος αδειοδοτήθηκε πρόσφατα και να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του.

Οπότε θα ξεφύγουμε από μονοπωλιακές πρακτικές και το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας θα μειωθεί αρκετά.

 

Γιάννης Γεωργόπουλος

Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

Ακολουθούν οι 2 αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ, που αύξησαν την τιμή ταφής των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής, από 60€ ανά τόνο σε 80€ ανά τόνο:

 

Η σύμβαση του Δήμου Ερμιονίδας για την διαχείριση των απορριμμάτων, που υπεγράφη στις 13-4-2018 και έληξε τον Μάρτιο του 2020: