21 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Διακήρυξη για Πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 22 Σεπτεμβρίου 2021
Η Δημοτική Αρχή επιλύει το χρόνιο πρόβλημα της κατεδάφισης των ετοιμόρροπων κτηρίων.

Κρανίδι, 22/09/2021

Ανακοίνωση

Ο κ. Τόκας σε δελτίο τύπο που εξέδωσε σχετικά με τις κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτηρίων στο Δήμο Ερμιονίδας, διαμαρτύρεται θέτοντας θέμα έλλειψης ενημέρωσης και αντιδημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής τα τελευταία δύο χρόνια.

Βέβαια για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο ούτε αναφέρει το παραμικρό επιχείρημα.

Γνωρίζει πολύ καλά ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει τηρηθεί απαρέγκλιτα η νομιμότητα και ακολουθούνται πιστά οι προβλεπόμενες διαδικασίες στην λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κ. Τόκας είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και διαπιστώνει από πρώτο χέρι ότι τηρείται πλήρως η νομιμότητα στις συνεδριάσεις του και καμία υποβάθμιση ή αντιδημοκρατική λειτουργία δεν υφίσταται.

Για το ζήτημα της ενημέρωσής του και της παρουσίας του στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και των άλλων Επιτροπών, όπως ορίζει ο Νόμος, τον έχουμε ήδη καλέσει εδώ και αρκετό καιρό να κάνει αίτηση σε οποιαδήποτε Επιτροπή επιθυμεί, προκειμένου να ενημερώνεται για τις επικείμενες συνεδριάσεις και να προσκαλείται να παρευρεθεί ως ακροατής.

Σε όποια Επιτροπή έχει κάνει τέτοια αίτηση ο κ. Τόκας, προσκαλείται στις συνεδριάσεις της. 

Αλήθεια δεν μας είπε ποιο αποτέλεσμα είχε η καταγγελία του προς το Υπ. Εσωτερικών και την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου για τον δήθεν “παράνομο” αποκλεισμό του από την ενεργό συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Δήμου Ερμιονίδας και τι απάντηση έλαβε.

Στην συνέχεια θέτει κάποια ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό που έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 73.667,53 ευρώ με το Φ.Π.Α., το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια από τον Δήμο Ερμιονίδας για επιλυθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι τα ετοιμόρροπα κτήρια, το οποίο άπτεται της ασφάλεια των πολιτών.

Είχε γίνει μια αρχική καταγραφή των ετοιμόρροπων κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας και για τα ακίνητα που πρόκειται να κατεδαφιστούν ή τμήματα αυτών υπάρχει η υπ. αριθμ. πρωτ. 22420/685/17-3-2016, έκθεση της Επιτροπή Κρίσης Ετοιμόρροπων, η οποία αποτελείται από δύο πολιτικούς μηχανικούς και μία αρχιτέκτονα μηχανικό.

Τα μέλη της επιτροπής αυτής εφαρμόζουν επιστημονικά κριτήρια κατόπιν αυτοψίας και βάση αυτών ορίζουν τα κατεδαφιστέα ακίνητα.

Έπειτα κατόπιν σχετικού εγγράφου της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος αντισεισμικής προστασίας, ο Δήμος Ερμιονίδας απέστειλε επιστολή στις 9/11/2020 στους Προέδρους των Κοινοτήτων με την οποία τους ζητήθηκε να καταγράψουν τα ετοιμόρροπα κτήρια της Κοινότητάς τους.

Στην συνέχεια και αφού έγινε η καταγραφή από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, ο Δήμος Ερμιονίδας ενημέρωσε σχετικά την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Ερμιονίδας τον Νοέμβριο του έτους 2020 ενέταξε το έργο της κατεδάφισης των επικίνδυνων κτισμάτων στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021,  με την Α.Δ.Σ.  243/20-11-2020 η οποία ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ, με παρόντα τον κ ΤΟΚΑ.

Σε όλες τις μετέπειτα αποφάσεις τροποποιήσεων του τεχνικού προγράμματος, αυτό το έργο δε μεταβλήθηκε, δεν ακυρώθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων.

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχοντας εξασφαλίσει κονδύλι για την αντιμετώπιση αυτής της δαπάνης, ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτέλεσής του μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, δηλαδή την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Δόμησης, εφαρμόζοντας τις παρακάτω διατάξεις για τα κατεδαφιστέα:

  • Διάταγμα της 13-4-1929 περί επικινδύνων οικοδομών Φ.Ε.Κ.  153/Α /22-4-1929
  • α.π. 22420/685/17-3-2016 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου
  • Ν. 4030/2011 Φ.Ε.Κ. Α 249/25-11-2011

Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας  έλαβε την Α.Δ.Σ.  68/19-4-2021 με Α.Δ.Α. : ΩΚΔΑΩΡΡ-ΘΛ8, με την οποία αποδέχθηκε και ενέκρινε την μελέτη με αριθμό 2021-04 του Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης  που είχε τίτλο : «Κατεδαφίσεις Επικίνδυνων  Ετοιμόρροπων κτισμάτων»  με χρήση μηχανημάτων έργου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση ο κ. Τόκας ήταν παρών και η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε όρους για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου και με την Α.Ο.Ε. 71/22-4-2021.

Έπειτα  η υπηρεσία διενήργησε διαγωνισμό οποίος ολοκληρώνεται σε 2 στάδια και αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το 2ο  στάδιο του διαγωνισμού.

 Άρα πρόκειται να ληφθεί και νέα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ως γνωστόν όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον εν λόγω διαγωνισμό αναρτώνται στην ιστοσελίδα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Βέβαια είναι γεγονός ότι η καταγραφή των ετοιμόρροπων ακινήτων και ο έλεγχος τους από την αρμόδια Επιτροπή Κρίσης Ετοιμόρροπων, είναι μια δυναμική διαδικασία καθόσον οι συνθήκες αλλάζουν συν τω χρόνω, οπότε δεν  μπορούμε ποτέ να μιλάμε για πλήρη καταγραφή.

Γι αυτό και τα χρήματα θα εκταμιεύονται τμηματικά, ανάλογα με τις εργασίες που θα εκτελεστούν έως την εξάντλησή τους.

Εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών τις σχετικές καταστάσεις με τα ετοιμόρροπα κτήρια, προκειμένου ο Δήμος Ερμιονίδας να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις κατεδαφίσεις αυτών.

Επειδή όμως το πρόβλημα είναι τεράστιο και σωρευμένο εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα κάποια κτήρια να πρέπει να κατεδαφιστούν άμεσα, προχωρήσαμε ένα μεγάλο τμήμα των κατεδαφίσεων των ετοιμόρροπων κτηρίων με ιδίους πόρους, όντας ευαισθητοποιημένοι για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Ερμιονίδας.

Το έργο προχωράει κανονικά με γοργούς ρυθμούς και με πλήρη διαφάνεια, ευρισκόμενο στην διαδικασία της κατακύρωσης του αποτελέσματος..

Η χρηματοδότηση γίνεται από πόρους του Δήμου, αλλά το κόστος έχει προβλεφθεί να βαρύνει τους ιδιοκτήτες, μέσω της Δ.Ο.Υ..

Έχει γίνει επικοινωνία με τους κατόχους των ετοιμόρροπων κτηρίων προκειμένου να επιταχυνθούν οι κατεδαφίσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ακινήτων υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, ορισμένοι εκ των οποίων είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, κάτι που δυσκολεύει την όλη διαδικασία της επικοινωνίας μαζί τους.

Υπάρχουν τα αποδεικτικά από το ταχυδρομείο, για τις συστημένες επιστολές με τις οποίες ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες για τις εκθέσεις της Επιτροπή Κρίσης Ετοιμόρροπων και αποδεικτικά θυροκόλλησης εκεί όπου οι ιδιοκτήτες ήταν άγνωστοι.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή επιλύει ένα ακόμα χρόνιο πρόβλημα, που άπτεται της ασφάλεια των πολιτών και συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά για την εφαρμογή του προγράμματος της, με στόχο την πρόοδο του τόπου μας.

 

 Ο Δήμαρχος

Γιάννης Γεωργόπουλος

 

Υ.Γ.: Επισυνάπτονται έγγραφα που προαναφέρονται