18 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του Ειρηνοδικείου “Μάσσητος” Κρανιδίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 12 Μαρτίου 2021
Η πορεία του Κτηματολογίου έως σήμερα.

Κρανίδι, 12.03.2021

Ανακοίνωση

Παραλάβαμε σήμερα επιστολή από τον κ. Ιωάννη Δημαράκη, Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου Ερμιονίδας για θέματα Κτηματολογίου, με θέμα την «Κατάθεση δικαιωμάτων του Δήμου Ερμιονίδας στο Κτηματολόγιο και ψηφιακή καταγραφή ακινήτων».

Με μεγάλη ικανοποίηση για το αποτέλεσμα του συντονισμού και της οργάνωσης στο εξαιρετικά σημαντικό θέμα της κατάθεσης δικαιωμάτων του Δήμου Ερμιονίδας στο Κτηματολόγιο, παρουσιάζουμε την επιστολή έτσι ώστε οι δημότες μας να λάβουν γνώση της διαδικασίας και των ενεργειών μας σχετικά με αυτό το ιδιαίτερης σημασίας θέμα.

Η συγκεκριμένη εργασία και τα αποτελέσματά της θα μείνουν παρακαταθήκη στον Δήμο Ερμιονίδας καθώς για πρώτη φορά οργανώνεται λεπτομερές και πλήρες περιουσιολόγιο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δημαράκη, για την προσφορά του και τον ζήλο που επέδειξε στο αντικείμενο που ανέλαβε αμισθί, και συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, και τον συγχαίρουμε για το ακέραιο του χαρακτήρα του καθώς ακόμα και για τις συνεχείς μετακινήσεις του για τα θέματα του Κτηματολογίου, δεν λαμβάνει ούτε έξοδα μετακίνησης.   

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Γεωργόπουλος

 

Ακολουθεί η επιστολή του κυρίου Δημαράκη :

ΠΡΟΣ: κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο
Δήμαρχο
Δήμου Ερμιονίδας

ΑΠΟ: Ιωάννη Δημαράκη
Ειδικός Σύμβουλος
Δημάρχου Ερμιονίδας
για θέματα Κτηματολογίου
Ερμιόνη 12/03/2021

Θέμα: Κατάθεση δικαιωμάτων του Δήμου Ερμιονίδας στο Κτηματολόγιο και
ψηφιακή καταγραφή ακινήτων.

Κύριε Δήμαρχε
Σας ενημερώνω ότι ήδη κατατέθηκαν στο Κτηματολογικό Γραφείο Ναυπλίου τα
πρώτα 58 δικαιώματα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ερμιονίδας.
Όταν τον Οκτώβριο του 2020 μου αναθέσατε καθήκοντα συντονιστή για θέματα του
Κτηματολογίου δεν είχαν υποβληθεί ακόμη δικαιώματα του Δήμου παρότι η
διαδικασία υποβολής δικαιωμάτων είχε ξεκινήσει για την περιοχή μας το 2018. Να
σημειωθεί ότι μια πρώτη προεργασία συλλογής στοιχείων κάποιων ακινήτων είχε
ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2020.
Ανέλαβα μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, στην οποία εμπλέκονταν και έπρεπε
να συντονιστούν δεκάδες πρόσωπα αλλά και υπηρεσίες όχι μόνο του Δήμου αλλά και
του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (δικηγόροι, μηχανικοί,
συμβολαιογράφοι, ιδιώτες, τεχνική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου,
αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο, Δασική
Υπηρεσία καθώς και υπηρεσίες άλλων υπουργείων).
Σας ενημερώνω ότι πριν καταθέσουμε τα δικαιώματα στο Κτηματολόγιο έγινε η εξής
οργάνωση. Συγκεκριμένα από το σύνολο των ακινήτων του Δήμου μέχρι τώρα
συλλέξαμε σε έντυπη μορφή 210 τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων (συμβόλαια, ΦΕΚ,
πράξεις και αποφάσεις διοίκησης, πιστοποιητικά μεταγραφής). Έχουμε στα χέρια μας
ακόμα τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα καθώς και τους αντίστοιχους
εντοπισμούς με γεωγραφικές συντεταγμένες για τα 2/3 των παραπάνω τίτλων.
Επιπροσθέτως έγινε ταξινόμηση των παραπάνω τίτλων ανά Κοινότητα, τέθηκαν
κωδικοί σε κάθε ακίνητο και έγινε ψηφιακή απεικόνιση όλων των στοιχείων των
ακινήτων. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα υπόλοιπα ακίνητα.
Η προαναφερόμενη ηλεκτρονική-ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων υπάρχει πλέον
στους υπολογιστές τόσο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου όσο και της
Οικονομικής. Επί πλέον τα ακίνητα, που βρίσκονται εντός των ορίων της κάθε

Κοινότητας του Δήμου, έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στους Προέδρους των
αντιστοίχων Κοινοτήτων ταξινομημένα και κωδικοποιημένα.
Είναι πλέον δυνατό με το πάτημα ενός κουμπιού του υπολογιστή, οι εκάστοτε αιρετοί
του Δήμου και των Κοινοτήτων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος να έχουν εύκολη και
γρήγορη πρόσβαση στους τίτλους αλλά και στα αντίστοιχα συνοδευτικά στοιχεία της
ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Η ηλεκτρονική καταγραφή των ακινήτων του Δήμου αποτελεί και αυτή στοιχείο της
έξυπνης πόλης (smart city). Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ως συντονιστή
θεμάτων του Κτηματολογίου, μου δίνεται η ευκαιρία να προσφέρω ωφέλιμη
υπηρεσία, που άπτεται όχι μόνο του Δήμου αλλά αφορά και τους δημότες.
Κύριε Δήμαρχε θέλω κατ’ εξοχήν να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου
δείξατε με την επιλογή σας να μου αναθέσετε το δύσκολο αυτό έργο. Μέσω της
επαφής μας είχα την ευκαιρία να αντιληφθώ την ευγένεια, το σεβασμό και τη
διαλλακτικότητά σας, στοιχεία που προάγουν τη συνεργασία και οδηγούν σε θετικό
αποτέλεσμα.
Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω για την μέχρι τώρα συνεργασία μας την
Αντιδήμαρχο κα Ελένη Γκαμίλη και τις μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου κα Σάνα Καρανικόλα και κα Δέσποινα Αντωνιάδου. Επίσης τις δικηγόρους κα
Σταματίνα Δρούζα, κα Αργυρώ Κρητικού και τους μηχανικούς κ Θανάση Μοιράγια
και κ Αναστάσιο Δεβελέκο.
Επίσης αποδίδω ευχαριστίες στους συνεργαζόμενους συμβολαιογράφους, δ/ντες
Σχολείων, τους προϊσταμένους των προαναφερομένων Υπηρεσιών καθώς και τους
προέδρους των Κοινοτήτων.
Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην Δήμαρχο Ερμιόνης κ Ανάργυρο Λεμπέση, ο
οποίος με δική του πρωτοβουλία προσήλθε και έδωσε στοιχεία ακινήτων του τέως
Δήμου Ερμιόνης τόσο στη δικηγόρο κα Κρητικού όσο και σε εμένα.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο της συλλογής αλλά και της δημιουργίας των
απαιτούμενων στοιχείων των ακινήτων του Δήμου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και
επομένως συνεχίζεται.

Με εκτίμηση
MSc Ιωάννης Δημαράκης
Μαθηματικός